PowerBox Ultra

PowerBox Ultra

Bäst för pris/prestanda
PowerBox Ultra tillåter adaptiv funktion i realtid genom sin högkvalitativa CPU och skickligt utformad programvara.
PowerBox Ultra är en högre klass. Med sin ATxmega 16 (32 MHz) processor och kärnstorlek för PowerBox Ultra på 16bit uppnås en behandling av 32 miljoner per sekund. Denna enorma hastighet och noggranna optimering gör PowerBox Ultra till en stor tuningbox.

Välj bil

1 års motorgaranti

Vi är övertygade om våra produkter och vår tuning, och har sedan grundandet av vårt företag inte dokumenterat några skador på kundfordon på grund av vår PowerBox. Av den anledningen vill vi ge dig säkerhet med vår motorgaranti.

Läs mer
Upp till 27% effektökning

Vi uppnår en effektökning upp till 27% på många bilar. Sök efter din bil på "bilval" och se den exakta extra prestandan för din bil.

Bränslebesparing upp till 14%

Vid konsekvent körning minskar du din bränsleförbrukning med upp till 14%. På så sätt bidrar vi också till en mer miljövänlig rörlighet med våra produkter. Prestanda och miljöskydd står inte längre i konflikt!

Racingteknik

Racingteknik

Erfarenhet av racing

Lednings- och utvecklingsteamet på CPA Chiptuning ser tillbaka på över 40 års racingerfarenhet. Här ingår Formel 2 (EG), VM-tävlingar med motorcykel, go-kart, Supermoto och senast den nationella Superbike-klassen.


Live kartoptimering i nanosekundområdet

I våra PowerBox hittar du bara snabba och högkvalitativa processorer. De bästa modellerna av våra processorer fungerar i nanosekunder och kan därmed säkerställa snabb karaktäristisk optimering. Den höga hastigheten betonar vårt engagemang i tekniskt ledarskap!

Live kartoptimering i nanosekundområdet
Justerbar effekt

Justerbar effekt

Din PowerBox levereras med speciell programvara till din bil. Den enskilda programvaran är standardinställd när den levereras som du kan justera när som helst enligt dina önskemål och krav.


Kostnadsfri motorgaranti för PowerBox Ultra

Gratis motorgaranti för PowerBox Ultra och PowerBox Nitro
 • Motorgaranti inklusive

  Om du köper en PowerBox Ultra får du en 1-års

 • Motorgaranti inkl. turboladdare

  Säker på vägen, från och med nu med fri motorgaranti inkl. turboladdare!

 • Inte avdragsgill

  Motorgarantin har ingen självrisk upp till högst 5 000 EUR

 • Garanti direkt från CPA

  Motorgarantin beviljas direkt av CPA (ingen tredje part) Läs mer

 • Karaktäristisk optimering med individuell programvara

  Med CPA Chiptuning får du alltid en programvara som är exakt anpassad till din motor eller bil. Någon omjustering behövs därför inte. Detta gör det möjligt att utnyttja motorns kraftreserver bättre utan att begränsa livslängden. Digital kartoptimering optimerar avstämningsdata i realtid.

  Enkel installation av PowerBox

  1.

  Öppna motorhuven.

  2.

  Ta bort motorlocket. I de flesta fall sitter motorkåpan fasthäftad och kan tas bort lätt.

  3.

  Hitta kontakten på fordonet. Hittades inte: Skicka en bild av motorrummet till technik@cpa-chiptuning.de och ge oss ditt ordernummer.

  4.

  Koppla ur originalkontakten och anslut den medföljande CPA-kabeln med de två originalkontakterna. Se till att kontakten sitter på plats ordentligt.

  5.

  Anslut CPA PowerBox med lämplig kontakt (CPA plug) på kabelsatsen.

  6.

  Anslut elboxen och kabelsatsen till en lämplig plats med kabelbanden (bort från värmekällor och rörliga delar).

 • Chiptuning: Komplex teknik. Enkel installation. Stor effekt.

  Utifrån vad som fortfarande definieras som chiptuning idag har CPA-tekniken utvecklats länge från "enkel" chiptuning. Snarare innebär det komplexa algoritmer vars programvara är utvecklad av ingenjörer och tillämpas i kombination med know-how av våra erfarna tekniker, vilket resulterar i en anpassad effektökning för din bil.

  Fokus ligger på harmonin mellan maskinvara och bilspecifik programvara. Det är därför du som kund kan vara säker på att få bästa möjliga prestandaökning på CPA.

  Vårt löfte: maximal prestanda och säkerhet i perfekt kombination för din bil!

 • De olika motorerna

  Chiptuning på turbo bensinmotorer

  Den elektroniska kontrollen av motorn spelar en allt viktigare roll i moderna turbodrivna bensinmotorer.

  Motorns styrenhet bearbetar data från många sensorer och beräknar därmed t.ex. önskad insprutningskvantitet, önskat boosttryck, önskad tändtid osv.

  På så vis blir data utläst och behandlad av många sensorer.

  För att uppnå en effekt- och förbrukningsoptimering måste dessa parametrar optimeras. CPA bygger på den speciellt utvecklade motorspecifika programvaran som säkerställer en efterföljande förändring av fabriksinställda kontrollparametrar. Genom att optimera motordata ökar effekten märkbart och förbrukningen minskar.

  Resultatet av exakt inställda och optimerade parametrar är en märkbar ökning av effekt och effektivitet. Alla relevanta motordata registreras, kontrolleras och optimeras i realtid - men bara om föraren också tar till vara på efekten.

  Även under effektökningen är alla skydds- och kontrollfunktioner hos styrenheten aktiva.

  Chiptuning på turbo diesel

  Moderna turbodieselmotorer har redan övervakats och kontrollerats elektroniskt av motorstyrenheter i årtionden. Regulatorn detekterar otaliga värden som injektionsmängd, injektionstiming, ökat tryck, hastighet osv. Dessa värden används till motorns kontroll och övervakning.

  CPA-modulen samlar in all relevant data direkt till motorsensorerna och läser ut information om injektionens kvantitet, timing, ökat tryck, hastighet osv. Mappningsprogrammet vi utvecklat optimerar parametrarna i realtid på bråkdelar av en sekund och vidarebefordras till motorns styrenhet. Här beräknas nya värden med data från vår inställningsmodul och den återstående mappningen av motorn anpassas samtidigt. Som ett resultat behåller tillverkarens styrenhet hela tiden kontrollen över din motor, vilket innebär att säkerhets- och skyddssystemen förblir aktiva.

  Den extra effekten hos din motor uppnås genom den riktade realtidsoptimeringen av motorsignalerna. Effektiviteten och prestandapotentialen hos din motor ökas märkbart av vår optimeringsstyrenhet.

Våra biltester

(6) Rabatt gäller för alla erbjudna produkter på vår sida förutom PowerBox Pro och PedalBox. Aktionen slutar så snart som den avsedda kontingenten av produkter förbrukas.

Vi använder cookies för att säkerställa bästa möjliga onlineupplevelse. Om du fortsätter surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies.